Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Albinus, Adam
Quercus Votiva
Hubrigiano Nomini In Templo Mnemosynes erecta,
& pro reducibus Ianuarii Calendis. Viro Magnifico, Nobilissimo, Strenuo, Consultissimo Amplissimoq[ue] Domino Johanni Hubrigio, Serenissimi Celsissimiq[ue] Principis ac Domini, Domini Sylvii Ducis Würtenbergensis, Teccensis, nec non in Silesia Olsnensis &c. Consiliario & Cancellario meritissimo Ducalisq[ue] Consistorii Assessori Primario, Hospiti & Patrono aetatem colendo ab Adamo Albino Bicinensi, M.E. Cliente observantissimo submisse oblata Anno Christi, qui hoc continetur Voto: HVbrIgII CoeptIs aLtIssIMe aDesto Patrone!
Olsnae, typis Johann: Seyfferti. [1661]
[2] k. ;
4°.
s.s, t.us s.s, t.m, (C) 1661 (Q)
WR U
SBB-PK Berlin
WR U
546412
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
lat
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
VD17 online
1:623640Y
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000B8B300000000
2019-03-26 20:01:51

©