Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Riemann, Christianus
Tesseradecas Prima
viris Politicis, eisq[ue] PerMagnificis, Nobilissimis, Strenuis, Amplissimis, iurisconsultissimis & ingentibus in Laudatissimam Vratislaviensium Rempublicam meritis longe eminentissimis Dominis, Nominum Consonantiam in Paragrammate Triangularium, com [!] Bono Deo & voto devoto utinam felici! exhibens. [...]
Anno quo DeVs praesIt ConsILIIs SenatorVM. quod demississime vovet Christianus Riemann P.L.C.
Olsnae, Exscribebat formis suis Johannes Seyffertus. [1664]
[4] k. ;
8°.
3.3. 5.t: t,us iæis (C) 1664 (Q)
WR U
WR U
548606
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
lat
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
Na s. tyt. dwuwiersz przed chronogramem: Ad Lectorem. Elige quae bona sunt, bone Lector, inepta relega, fidele ne conamen in Te reproba.
Stanowi cz. 1 (Tesseradecas Prima)
2019-03-28 17:30:01

©