Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Riemann, Christianus
Tesseradecas Tertia
Viris Ecclesiasticis, eisq[ue] Plurimum Reverendis, Excellentissimis, clarissimis, Orthodoxis & praeclarissime de Metropoli Silesiae meritis Theodulis, Fautoribus suis debite honorandis, Nominum Consonantiam Paragrammatisticam in Triangulari adumbrans
Anno quo EnIteant ForMatores DoCtrInae IesU LUtheranI! animitus vovet Christianus Riemann P.L.C.
Olsnae, Typis Johann Seyfferti. [1664]
[2] k. ;
4°.
0.o. ri0. m.0. 9.e. (C) 1664 (Q)
WR U
WR U
548608
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
lat
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
Stanowi cz. 3 (Tesseradecas Tertia)
2019-03-28 17:29:45

©