Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Krischke, Georg
(1609-1675)
Divina Favente Maiestate, Caesareae Maiestatis Consanguineus, Regiae prosapiae Cognatus, Serenissimorum Parentum Pignus, Celsissimorum Principum Frater, Illustrissimae Iuventutis Dux, Laudatissimarum regionum Princeps, inclytarum Provinciarum Comes, Dynastiarum Dominus, Orthodoxae Ecclesiae cum Deo & die Defensor, Scholarum piarum olim instaurator & Nutricius, Libertatis & iustitiae Clypeus & Vindex, Quid circuitione utor? Illustrissimus & Celsissimus Princeps & Dominus, Dominus Christianus Ulricus, Dux Würtembergicus, Teccensis, & in Silesia Olsnensis, Comes Montispelgartensis, Dynasta Heidenheimi, Sternbergae, & Medzibori, Princeps & Dominus bonis omnibus Clementissimus, Hodierno, nimirum die Aprilis IX, currentis anni M.DC.LXIV. Natalem Suum Duodecimum pie celebrat.
Olsnae, Typis Johann: Seyfferti. [1664]
[2] k. ;
2°.
u.æ, o:u. i:o: u.s: (C) 1664 (Q)
WR U
WR U
570799
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
lat
pl
Data na podst. tyt.
Tyt. poprzedzony: I.N.J. O Felicitatem, Bonitatem, Laetitiam, Singularem, beatam, Solennem, omnium animo, vultu, gestu, & cultu Sancte contestandam!
Na końcu tekstu podpis: Illustris Scholae Olsnensis Rector [i.e. Georg Krischke], & Collegae.
2019-04-04 18:53:52

©