Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Keppichius, Johann
(1573-1631)
Viro Reverendo Et Clarissimo Domino Melchiori Eccardo Superintendenti Olsnensi Dignissimo, acerrimo Sanctissimorum Lutheri manium propugnatori, Compatri honorando. Haec Chronodisticha, Ultimi Germanorum Eliae Beatissimi Doctoris Martini Lutheri Praecipua Acta Adumbrantia, A more vero M ore debito O re Sincero R e competente D.
Olsnae Siles. Typis, [!] Joannis Bössemesseri. [ca 1605-1616]
[1] k. ;
pl.°.
j.S. i.ri t.ut 6.i. (S)
WR U
WR U
558778
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
lat
pl
Daty druku określone na podst. lat działalności drukarza oraz lat życia adr. utworu, Melchiora Eckharta
Druk jednokartkowy, jednostronnie zadrukowany
Po tyt. liczne dystychy łac. w dwóch szp. - Nazw. aut. pod utworami: Johan. Keppichius patriae Ludi-magister. - Po nazw. aut. jeden dystych łac. oraz dwa dystychy (czterowiersz) niem., każdy w osobnej szp.
W tyt. oddzielone pierwsze litery wyrazów "Amore", "More", "Ore", "Re" tworzą w pionie wyraz "AMOR"
2 w 9/155
2018-06-14 19:39:51

©