Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

MARC 21

150323
s – pojedyncza znana data lub data prawdopodobna – pozycje 008/07-10 zawierają tę datę.
1605
@@@@
Polska
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
@ – nieznany lub nieokreślony
@ – inne (np. druk standardowy)
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
lat – łacinski
@ – dane nietransliterowane
d – inny
@
@
s.o, i.s:
s.is a.um (C)
1605 (C)
@
@
1 – nazwisko
@
Rößler, Christoph
1 – sporządza się pozycję dodatkową
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
Annae Mariae Ex Antiquiss. Et Celsiss. Princ. Anhalt. & Com. Asc. prosapia oriundae Ducißae Lig. & Breg. illustriß. Viduae Omnium Principalium Virtutum & entheorum donorum inprimis Pietatis in Deum Clementiae in subditos Beneficentiae erga egenos Laude cumulatiß. & eminentiß. Vario morborum genere saepius graviter afflictae tandem XIV. Novemb. anno Chr: M.DC.V. postquam vixißet annos XLIV. M. V. D. III. praematura & praepropera quidem sed diu praemeditata alacriter exspectata & constantiß. fide evicta morte Cum summo plangore Ill. Subolis maxima sympathia cognationis celsiss. communi luctu subditorum ac bonorum omnium humanis exemptae Epicedium hoc Moestiss. extremi & debiti cultus argumentum conscripsit Christophorus Rößler D.
@
@
Olsnae Siles.
Typis Joannis Bössemesseri.
1605.
@
@
[4] k. ;
4°.
@
@
Na s. tyt. chronogram: Anno Anna MarIa PrInCIpIßa Deo obIt.
1 – nazwisko
4 – bez określenia źródła
1 – nazwisko
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
@
@
WR U
@
@
WR U
425739
R 219/4
4 – HTTP
1 – wersja elektroniczna
0 – dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładów
@ – MARC Code List of Languages
lat – łacinski
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
0 – nie będzie podany
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
@
1 – seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie
@
@
@
0 – zawartość
@
4 – umiejscowienie w źródle jest podane
@
@
@
@ – brak informacji
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
1 – nazwisko
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
01191
c – rekord zmodyfikowany
a – dokumenty piśmiennicze
m – poziom monograficzny
@ – dokument nie jest materiałem archiwalnym
a – unikod
2200584
z – nie dotyczy
@ – opis niezgodny z ISBD
@ – nieokreślony
4500
Piotr Grabski-Gradziński
Piotr Grabski-Gradziński
2
wszystkich użytkowników
2019-03-30 11:26:12
@
@
Polska
ukryj

©