Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Kirsten, Georg
(1588-1638)
Lugubria. In Obitum Eruditione, Humanitate, Et Multarum Rerum Usu Conspicui Viri Dn: Zachariae Weinholdi, Bonorum In Bechavu & Bilavu Quaestoris: Defuncti Anno 1605. Mense Iulio D. 30. Nissae Silesiorum. [...]
Olsnae Siles. Typis Joannis Bössemesseri. 1605.
[8] k. ;
4°.
osor o:s, s,ue r.us (C) 1605 (A)
WR U
WR U
405099
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
Steltzerus, Martinus
lat
pl
Na s. tyt. motto: Apocal: 14. Beati mortui qui in Domino moriuntur, a modo, &c.
Brzeg Add. 71, 21
2017-11-28 10:41:52

©