Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

MARC 21

150329
s – pojedyncza znana data lub data prawdopodobna – pozycje 008/07-10 zawierają tę datę.
1606
@@@@
Polska
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
@ – nieznany lub nieokreślony
@ – inne (np. druk standardowy)
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
ger – niemiecki
@ – dane nietransliterowane
d – inny
@
@
n,n: t.t,
t.t, AuWi (C)
1606 (C)
@
@
1 – nazwisko
@
Reutter, Georg
1 – sporządza się pozycję dodatkową
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
Grabschrifft Vom Geschlecht/ Leben und Wandel/ Auch seligen Absterben/ Weyland Des Edlen/ Gestrengen/ Ehrnvesten und Wolbenampten Herrn Abraham Jenckwitz von Goldschmiden/ auff Jexaw/ Kurtzsch und Baumgarten/ [et]c. Des Bresslischen Fürstenthumbs und Newmärcktischen Weichbilds Hauptmann und Raths Eltisten zu Bresslaw. Zu sondern Ehren und Wolgefallen/ Der Edlen/ Ehrentugendreichen Frawen/ Anna/ geborne Heugelin von Polockwitz/ I.G.S. hinderlassenen betrübten Wittiben/ [et]c.
Reimweise gestellet Durch Georgium Reutter Mitbürger in Bresslaw/ Im Jahr 1606. den 19. Octobr. An welchem Tage der verstorbene Cörper Christlich und solenniter zur Erden bestattet ist worden.
@
@
(Erstlich Gedruckt zur Oelsse/
Bey Joh: Bössemesser.)
1606.
@
@
[14] k. ;
4°.
@
@
Na s. tyt. oraz w kolofonie chronogramy (składają się na nie tylko wielkie litery antykwowe), odpowiednio: O LaMb Gottes VerLeI GnaDe. oraz: Das bestettIge Gott an Vns aLLen. AMen.
1 – nazwisko
4 – bez określenia źródła
1 – nazwisko
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
@
@
WR U
@
@
WR U
546407
4 – HTTP
1 – wersja elektroniczna
0 – dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładów
@ – MARC Code List of Languages
ger – niemiecki
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
0 – nie będzie podany
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
@
1 – seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie
@
@
@
0 – zawartość
@
4 – umiejscowienie w źródle jest podane
@
@
@
@ – brak informacji
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
1 – nazwisko
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
01277
c – rekord zmodyfikowany
a – dokumenty piśmiennicze
m – poziom monograficzny
@ – dokument nie jest materiałem archiwalnym
a – unikod
2200622
z – nie dotyczy
@ – opis niezgodny z ISBD
@ – nieokreślony
4500
Piotr Grabski-Gradziński
Piotr Grabski-Gradziński
3
wszystkich użytkowników
2019-03-30 11:49:29
@
@
Polska
ukryj

©