Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

MARC 21

150329
s – pojedyncza znana data lub data prawdopodobna – pozycje 008/07-10 zawierają tę datę.
1607
@@@@
Polska
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
@ – nieznany lub nieokreślony
@ – inne (np. druk standardowy)
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
lat – łacinski
@ – dane nietransliterowane
d – inny
@
@
7.S. i:æ;
æ.s, o.e, (S)
1607 (A)
@
@
1 – nazwisko
@
Berelius, Jacob
(1566-1607)
1 – sporządza się pozycję dodatkową
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
Animabus Suavissimis Sponsis e Iuventute lectissimis Dn. Johanni Reicherdt Vratislaviensi Viro Iuveni Pietate & Virtute Ornatissimo Sponso, Et Salomae Ursiniae Virgini Pudicissimae Reverendi Ac Doctissimi Viri, Dn. Georgi[i] Ursini, Pastoris quomdam in Mielowitz relictae filiae Sponsae Solem & Salem amicitiae Coniugalis a ChrIsto VIneae MoDeratore animitus prec. Anno aC DIe SeptVagesIMae.
@
@
Olsnae Siles.
Typis Joannis Bößemeßeri.
1607.
@
@
[1] k. ;
pl.°.
@
@
Druk jednokartkowy, jednostronnie zadrukowany
@
@
Po tyt. trzy utwory łac. - Nazw. trzech aut. pod kolejnymi utworami: (1) M. Jacob Berelius a Mielovitz Praepositus in Neapoli WratisL. (2) Caspar Cunradus Ph. & Med. Doctor. (3) Abraham Ursinus.
1 – nazwisko
4 – bez określenia źródła
1 – nazwisko
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
1 – nazwisko
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
Cunradus, Caspar
1 – nazwisko
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
Ursinus, Abraham
@
@
WR U
@
@
WR U
558771
2 W 9/148
4 – HTTP
1 – wersja elektroniczna
0 – dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładów
@ – MARC Code List of Languages
lat – łacinski
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
0 – nie będzie podany
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
@
1 – seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie
@
@
@
0 – zawartość
@
4 – umiejscowienie w źródle jest podane
@
@
@
@ – brak informacji
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
1 – nazwisko
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
01100
c – rekord zmodyfikowany
a – dokumenty piśmiennicze
m – poziom monograficzny
@ – dokument nie jest materiałem archiwalnym
a – unikod
2200637
z – nie dotyczy
@ – opis niezgodny z ISBD
@ – nieokreślony
4500
Piotr Grabski-Gradziński
Piotr Grabski-Gradziński
2
wszystkich użytkowników
2019-04-09 17:54:03
@
@
Polska
ukryj

©