Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Canabaeus, Christoph
Carmen Heroicum. De Acerbissima Passione D[omi]ni & Salvatoris Nostri Jesu Christi
Ex Cap: 53. Esaiae desumtum
Scriptum a Christophoro Canabaeo Nemicensi Silesio SS. Theologiae Studioso. Anno Domini ChrIsto IesV fIDaMVs.
Exscriptum Olsnae Typis Bössemesserianis. [1613]
[4] k. ;
4°.
s,m, s,o. a!um mæis (C) 1613 (C)
WR U
WR U
352124
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
Henricus, Samuel
Adr. ded.
Maternus, Valent.
Adr. ded.
Hilsherus, Martinus
Adr. ded.
Kirstenius, Michael
lat
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
4 E 1/149
2019-04-09 18:26:46

©