Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Krebs, Georgius
Piis Manibus. Tam Antiqua Generis Nobilitate decoratae quam decora omnium virtutum Elegantia exornatae Matronae Hedwigis Reichelianae Viri Quondam Nobilissimi Spectatissimi Celeberrimiq. Dn. Erasmi Krügeri Civis Augustissimae huius Reipublicae Primarii relictae viduae, pie in Christo defunctae.
Olsnae Silesiorum, Sub Praelo Chalcographico Johan: Bössemesseri. 1612.
[1] k. ;
pl.°.
2.s. a,at s.næ t.a) (S) 1612 (A)
WR U
WR U
559985
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
lat
pl
Druk jednokartkowy, jednostronnie zadrukowany
Po tyt. dłuższy utwór łac. w dwóch szp. - Nazw. aut. na środku pod utworem: Iussu Dn. Hospitis sui, D[omi]ni M. Johannis Kretschmari Urbis huius Secretarii, faciebat Georgius Krebisius Iauranus. ksympatheias [!] heneka, [gr.] Gymnasii Elisabethici alumnus.
9 W 19/303
2018-04-16 10:30:28

©