Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Rößler, Christoph
Ode
Illustriß. & augustiß. Principi ac Domino, Domino Johanni Christiano, Duci Sil. Lignic. & Brig. Principi ac Domino clementiss. Cum sceptro gubernationis, ex Paterni testamenti sanctione, & S. Caes. Maiest. benigniß. voluntate & approbatione, Singulari totius Silesi[a]e applausu, ac nominatim subditorum omnium summo gaudio, optimis omnibus potiretur, Intimae gratulationis, & debiti cultus testificandi, caussa, submiße dedicata
a Christoph. Rößler D. Brig. Medico ord.
Olsnae Sub incude Chalcographica Johan: Bössemesseri, 1609.
[4] k. ;
4°.
t.m, m.st r.te t.se (C) 1609 (R)
WR U
WR U
547131
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
lat
pl
Na s. tyt. data: M.DC.IX.
2018-06-16 22:06:35

©