Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Ropilius, Andreas
New-Jahrs Wuntsch Dem Edlen/ Ehrenvesten/ Achtbaren und Wolbenambten Herren Wenzel Reußen vornehmben Bürgern in Breßlau
Ertheilet von Andrea Ropilio SS. Theol: Stud. Im Jahr NV Der Wehrten ChrIstenheIt ALs geWVntsChet Lange ZeIt ChrIstVs sChenCkte grosse FreWD.
Gedruckt zur Oelß bey Johann Seyffert. [1649]
[2] k. ;
4°.
urer n,n, h.h' n,n. (C) 1649 (C)
WR U
WR U
548490
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
ger
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
2018-09-01 19:36:01

©