Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Teutschmann, Johann
( -1655)
Vota, Pro SenatorIbVs, AtqVe SynDICIs, NeC Non SeCretarIIs, ReIpVbLICae VratIsL., PIa AC DeVota; IohannIs TeVtsChMannI VratIsLaVIensIs, In ECCLesIa PatrIa, QVae Est In NeapoLI, CoeLestIa IVssa SonantIs.
Olsnae Typis Bössemesser. [1639]
[1] k., 61 s., [1] s.
4°.
n:g: t.e, l.er Hefu (3) 1639 (Q)
WR U
SLUB Dresden
WR U
GSL 80535
Yc 150
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
Aichhäuser, Stanislaus
Adr. ded.
Gartz, Dietrich
Adr. ded.
Pförtner, Ernst
Adr. ded.
Herbst, Niclas
Adr. ded.
Schilling, Sigmund
Adr. ded.
John, Rudolph
Adr. ded.
Haunold, Johann
Adr. ded.
Reichel, Heinrich
Adr. ded.
Mudrach, Barthol
Adr. ded.
Flandrin, Michael
Adr. ded.
Rohn, Stanislaus
Adr. ded.
Schmied, Christian
Adr. ded.
Säbysch, Samuel
Adr. ded.
Kretschmer, Caspar
Adr. ded.
Röthel, Veit
Adr. ded.
Schaf, Samuel
Adr. ded.
Kinner, Daniel
Adr. ded.
Peltz, Caspar
Adr. ded.
Kühn, Christoph
Adr. ded.
ger
lat
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
Błąd w paginacji: numeracja s. 13-14 powtórzona, po s. 20 wybito 23
Kolejność kart w egz. błędna - Fingerprint na podst. odtworzonej właśc. kolejności kart (por. VD17 online)
VD17 online
14:077079Z
4 E 766
http://digital.slub-dresden.de/id335227597/1
2019-03-30 10:11:18

©