Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Faustae Acclamationes Nuptiis Secundis o utinam vere secundis! D[omi]ni Sebastiani Preisses I.U.C.ti & apud Olsnenses Advocati solertissimi, Sponsi; Et Virginis Lectißimae & pudicißimae Catharinae Hanthkiae Viri Spectatißimi & Prudentißimi D[omi]ni Martini Hanthkii Consulis Reipubl. Olsnens. quondam dignißimi meritißimiq[ue] p.m. relictae Filiae, natu minimae, Sponsae: ad 15. Kalend. Martii, qui D. Faustino sacer est, Solenni ritu Faustiter celebrandis:
a Fautorib. & Amicis boni ominis ergo sincero adfectu decantatae Ao. quo serio precamur. IesVLe Nate DeI, LItes & IVrgIa MartIs perfrIngas, sanet PaX pIa, nosqVe beet. I.P.O.S.
Olsnae Typis Bössemesserianis. [1633]
[4] [?] k., sygn. A4
4°.
f.n- ++++ ++++ ++++ (C) 1633 (Q)
WR U
WR U
548171
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
Heinnitz, Samuel
Schwemm, Adam
Gretser, Georgius
Rumbaum, Georgius
Seidelius, Georg.
Heinnitz, Johann.
Scheffrichius, Jacobus
Meling, Melch.
lat
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
Egz. BUWr zdefekt., brak końca, na k. [4] verso kustosz: „Cum”
2019-04-10 18:11:42

©