Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Fölckell, Christianus
Acclamatio Votiva Viro Excellentissimo, Clarissimo, doctissimoque Dn. M. Eliae Maiori, P.L.C. Gymnasii Elisabetani, quod est Vratislaviae, Rectori & Professori apprime merito, caeterumq[ue] ibidem Scholarum Inspectori admodum vigili, Nominalem Festivitatem Celebranti,
qua ut Festa illa solennitas & felicissima ipsi nunc eat, & fortunatissima multis adhuc annis videnti eidem & viventi redeat, ea qua par est, devotione Biga Discipulorum Illius unaq[ue] Filius natu minimus, comprecantur Anno Instauratae Salutis MDCXLVII A.D. XX. Quinctil.
Olsnae Silesiorum Typis Seyffertianis. [1647]
[2] k. ;
4°.
r.r, O.S, s.it biui (C) 1647 (Q)
WR U
WR U
547371
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
Ortlob, Carolus
Maior, Johannes Daniel
lat
grc
pl
Data na podst. tyt.
2019-05-01 15:04:06

©