Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Protelēia [gr.] Fortunatissimis atq[ue] exoptatssimis [!] Nuptiis Supremo Gamarcha feliciter annuente Inter Ornatissimum, Politissimum, Integerrimum iuvenem Dn. Sebastianum Blumendorfium Civem atq[ue] Bibliopolam Wratislaviae solertissimum atq[ue] maxime industrium Sponsum; atq[ue] Elegantissimam, moratissimam, castissimamq[ue] Virginem Magdalenam Sponsam Praestantissimi, Docitssimi Humanissimi Dn. Pauli Poliogonii Senioris, Cantoris per 42. ferme annorum curriculum, & Collegae primarii in Ducali Paedagogio Olseno Filiam Unicam dilectissimam, suavissimamq[ue] celebrandis in maxima Silesiae Solemniorum ceremoniarum adplausu Anno dierum novissimorum M.DC.XLVII Ad Diem 1. Octobris
consecrata amico benevoloq[ue] adfectu calamoq[ue] Patronorum, Fautorum, Amicorum, expressa characteribus chalcographicis Seyfertanis Olsnae Sil.
[Oels Johann Seyffert 1647]
[6] k. ;
4°.
s.um r.us us2. 2.o, (C) 1647 (Q)
WR U
WR U
544100
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
Seidelius, Georgius
Kirstenius, Michael
Hoierus, Elias
Viebingius, Johan.
Beier, Elias
Klimeschkius, Georgius
Poliogonius, Paulus
Poliogonius, Paulus
Iunior
lat
grc
pl
Adres wyd. na podst. tyt.
2019-05-01 15:08:49

©