Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Winckler, Daniel
(1599-1658)
Echo Piastea
Die XXII Ianuarii Qui est Natalis Serenissimi Principis Ac Domini Domini Georgii Rudolphi Ducis Lignicensis, Bregensis & Goldbergensis Sacrae Caesareae & Regiae Maiestatis Per utramq[ue] Silesiam Vicarii Audita
a Daniele Winclero M.D. Anno VLterIVs speranDa VIrIs paX prospera. Ech. Spera. SangVIne se haVt VLtra Mars satIabIt Ech. AbIt.
Olsnae Silesior. ex Officina typograph. Johann-Seyfferti. [1647]
[4] k. ;
4°.
uses n?us isus emAT (C) 1647 (Q)
WR U
WR U
539852
  • Dodatkowe informacje
Seyffert, Johann
( -1669)
Druk.
lat
pl
Data na podst. tyt. (chronogram)
4 W 2217
2018-09-30 15:21:11

©