Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

MARC 21

150531
s – pojedyncza znana data lub data prawdopodobna – pozycje 008/07-10 zawierają tę datę.
1608
@@@@
Polska
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
@ – nieznany lub nieokreślony
@ – inne (np. druk standardowy)
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
| – brak zamiaru kodowania
lat – łacinski
@ – dane nietransliterowane
d – inny
@
@
s,o, u-r?
s,a? r,us (C)
1608 (C)
@
@
1 – nazwisko
@
Rößler, Christoph
1 – sporządza się pozycję dodatkową
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
Moninentum Diei mortualis Viri Magnif. & Nobil. Dn. Johannis Jonae A Lilgenau In Haltauff Et Eulndorff, Illustriss. Duc. Lignic. & Brig. Consiliarii & Camerae praefecti, qui fuit 30. Iulii anni 1607. Et Diei nuptialis Viri nobil. & praestantiß. Dn. Georgii Hülss, & Virginis nobil. & lectiß. Mariae Jonassin a Lilgenau
qui fuit 15. Ianuar. anni 1608. positum a Christoph. Rösslero D. & Medico Brig. ordinario.
@
@
Olsnae Sil.
Typis Johan. Bössemesseri.
1608.
@
@
[4] k. ;
4°.
@
@
Na s. tyt. chronogram: An. Sponsa est MarIa Ionassen De LILgenaV.
1 – nazwisko
4 – bez określenia źródła
Lilgenau, Johannes Jonas von
1 – nazwisko
4 – bez określenia źródła
Hülss, Georgius
1 – nazwisko
4 – bez określenia źródła
Hülss, Maria
1 – nazwisko
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
@
@
WR U
@
@
WR U
360080
4 F 812/65
4 – HTTP
1 – wersja elektroniczna
0 – dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładów
@ – MARC Code List of Languages
lat – łacinski
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
0 – nie będzie podany
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@
@
1 – seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie
@
@
@
0 – zawartość
@
4 – umiejscowienie w źródle jest podane
@
@
@
@ – brak informacji
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
@ – bez określenia funkcji hasła dodatkowego
1 – nazwisko
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
2 – nazwa w naturalnej kolejności składników
@
01102
c – rekord zmodyfikowany
a – dokumenty piśmiennicze
m – poziom monograficzny
@ – dokument nie jest materiałem archiwalnym
a – unikod
2200703
z – nie dotyczy
@ – opis niezgodny z ISBD
@ – nieokreślony
4500
Piotr Grabski-Gradziński
Piotr Grabski-Gradziński
4
wszystkich użytkowników
2018-04-16 10:28:06
@
@
Polska
ukryj

©