Druki oleśnickie 1593–1730

na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie”
(XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów.

Baza powstała w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323.

Widok rekordu

  • Opis podstawowy
Rößler, Christoph
Moninentum Diei mortualis Viri Magnif. & Nobil. Dn. Johannis Jonae A Lilgenau In Haltauff Et Eulndorff, Illustriss. Duc. Lignic. & Brig. Consiliarii & Camerae praefecti, qui fuit 30. Iulii anni 1607. Et Diei nuptialis Viri nobil. & praestantiß. Dn. Georgii Hülss, & Virginis nobil. & lectiß. Mariae Jonassin a Lilgenau
qui fuit 15. Ianuar. anni 1608. positum a Christoph. Rösslero D. & Medico Brig. ordinario.
Olsnae Sil. Typis Johan. Bössemesseri. 1608.
[4] k. ;
4°.
s,o, u-r? s,a? r,us (C) 1608 (C)
WR U
WR U
Lilgenau, Johannes Jonas von
Hülss, Georgius
Hülss, Maria
360080
  • Dodatkowe informacje
Bössemesser, Johann
( -1639)
Druk.
lat
pl
Na s. tyt. chronogram: An. Sponsa est MarIa Ionassen De LILgenaV.
4 F 812/65
2018-04-16 10:28:06

©